Корисне информације

Поступак у случају смрти
 

СМРТНИ СЛУЧАЈ У КУЋИ ИЛИ СТАНУ

Када дође до смртног случаја у кући или стану, пријава смрти врши се на телефонски број хитне помоћи 194 или позивом мртвозорника ради утврђивања чињеница смрти. Потребно је припремити следеће податке:

• Име и презиме преминуле особе
• Старост умрле особе
• Адреса настанка смрти
• Време настанка смрти
• Име и презиме особе која пријављује смрт
• Број телефона за контакт.

Мртвозорник обично долази након неколико сати.

Мртвозорнику је потребно осигурати приступ преминулој особи да би се тело преминуле особе могло прегледати, припремити докторску документацију, ако је преминула особа боловала као и све личне податке преминуле особе. Ако је смрт наступила у необичним околностима, потребно је оставити тело и простор у затеченом стању ради евентуалног полицијског увиђаја.

Након што мртвозорник изда “Потврду о смрти” тело се може превести у хладњачу. 

Потврда о смрти је потребна да се на основу ње од матичара у општини извади Извод из матичне књиге умрлих, који је неопходан за организовање и заказивање сахране или кремације.

 

СМРТНИ СЛУЧАЈ У БОЛНИЦИ

Ако смрт наступи у болници или некој другој установи на подручју Републике Србије, породица се јавља на
одељење где је особа лежала пре наступа смрти.
Након разговора са дежурним лекаром или начелником одељења, добија се документација и Потврда о
смрти која је заведена у протокол здравствене установе.

 

СМРТНИ СЛУЧАЈ НА ДРУГОМ МЕСТУ

Када се смрт догоди на јавном месту, у туђем стану или је последица необичних околности, потребно је позвати хитну помоћ, која констатује смрт. Полиција издаје пропратницу да се тело превезе на Судску Медицину и Криминалистику ради обдукције. Када се обдукција заврши, тело се преноси у капелу и може се тек онда заказати сахрана.

 

СМРТНИ СЛУЧАЈ У ИНОСТРАНСТВУ

У случају смрти у иностранству, да би се тело преминуле особе (или њени ексхумирани остаци) из стране земље пренело у Србију, подноси се захтев у амбасади или конзулату Србије у иностранству, ради добијања потребних докумената за пренос.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА САХРАНЕ И КРЕМАЦИЈЕ

Потребно је одабрати погребно предузеће. Овлашћено погребно предузеће уговара даље право и термин сахране са управом гробља уколико ће се сахрана или испраћај обавити на једном од градских гробаља. Такође је потребно изабрати погребну опрему, договорити програм Церемоније, ангажовати Свештеника, Цвеће, Умрлице, Читуље у дневном листу. Ако ће бити опело, Свештеника ангажујете у цркви/парохији на територији којој припада преминуло лице.

 

ПРИЈАВА СМРТИ

Ако је лице преминуло на територији Републике Србије, смрт се пријављује матичару на подручју којем припада место где је смрт наступила или где је преминула особа пронађена, усмено или писмено са Потврдом о смрти у два примерка. Чињеница смрти мора се пријавити надлежном матичару у року од три дана од дана смрти, односно од дана налажења тела. Ако је лице преминуло у иностранству, чињеница смрти се уписује према месту последњег пребивалишта умрлог, а ако је последње пребивалиште непознато – према месту рођења.
Нека гробља не дозвољавају сахрану без Извода из матичне књиге умрлих.